(1)
Chun-ming, T.; Xiao-yu, Z.; Xiang, Y.; Wen-yan, Z. Target Detection and Classification Based on LiDAR. ASRJETS-Journal 2018, 49, 28-39.